Lekcja 5 Ja i świat, czyli rzecz o komunikowaniu się

PROPOZYCJE ZABAWY WSTĘPNEJ

 1. Nauczyciel przynosi do klasy karty do pracy z dziećmi autystycznymi. Uczniowie mają za zadanie dopasować obrazek do nazwy emocji.
 2. Kalambury. Uczeń ma za zadanie ciałem i mimiką wyrazić wskazaną przez nauczyciela emocję.

MIMIKA – co to takiego?

 • Czy czytanie/interpretowanie ludzkiej mimiki jest łatwe?
 • Czy zdarza ci się błędnie odczytać wyraz twarzy?
 • Czy można mówić spojrzeniem/mimiką/gestem?

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

Co to takiego? (komunikacja werbalna / niewerbalna)

 • „Mama była zła. Nie pokazała tego po sobie, ale bardzo głośno zamknęła drzwi”. (str. 32)
 • „Kiedy mówi, bardzo intensywnie gestykuluje. Z jej rąk można wyczytać więcej niż ze słów”.

ALTERNATYWNE SPOSOBY KOMUNIKACJI

Nauczyciel przygotowuje plansze / plakaty / slajdy, które następnie prezentuje uczniom. Uczniowie mają za zadanie odgadnąć, jaki typ komunikacji przedstawiają przykłady.

 • Internet
 • Telefon
 • Język migowy
 • Alfabet Braille’a
 • Alfabet Morse’a

ZNAJOMY / KOLEGA / PRZYJACIEL

 • Kto to taki?
 • Jaka jest między nimi różnica?
 • Co mówią sobie przyjaciele / jak się traktują?
 • Czym się ze sobą dzielą? (str. 103)

ZNAJOMOŚĆ Z INTERNETU

 • Czym się charakteryzuje?
 • Co za sobą niesie?
 • Czym różni się od znajomości w realu?
 • Czy uważasz, że taka znajomość może być wartościowa?
 • Jaki rodzaj znajomości wolisz (w Internecie / w kontakcie bezpośrednim)?
 • Dlaczego?

ZADANIE DOMOWE – odpowiedź pisemna

Rebecca czy Jason – które z nich chciałbyś mieć za przyjaciela? Uzasadnij.

Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska