Lekcja 2 Oblicza INNOŚCI

Nauczyciel przygotowuje test wyboru ABC, którym rozpoczyna lekcję. Trzykrotnie na głos czyta pytania, uczniowie zaznaczają właściwe według nich odpowiedzi. Po zakończeniu uczeń oddaje swoją kartkę koledze z ławki, który wchodzi w rolę nauczyciela i zielonym długopisem podlicza ilość właściwych odpowiedzi. Nauczyciel omawia odpowiedzi z uczniami i wyjaśnia wątpliwości co do znaczenia pojęć. Osoba z największą ilością poprawnych odpowiedzi otrzymuje nagrodę (np. batonika, jak w książce).

Pojęcia, których dotyczą pytania testowe to:

 • porażenie mózgowe
 • achondroplazja
 • synestezja
 • piętno
 • alienacja
 • diagnoza
 • zespół Downa
 • pamięć fotograficzna
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • paraliż
 • integracja sensoryczna
 • terapia
 • rehabilitacja

Nauczyciel przygotowuje pokaz slajdów, na których wyświetlane będą przykłady znanych/sławnych osób z wybranymi omawianymi przypadłościami (Peter Dinklage, Agnieszka Bal, Nick Vujicic itp.) Co im zawdzięczamy? Jak okiełznali swoją inność? – pogadanka.

Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska