Lekcja 1 Jeśli myślisz, że jesteś INNY niż wszyscy

ZADANIE

Nauczyciel przynosi do klasy skrzynkę pełną rozmaitych przedmiotów (niektóre kompletne, niektóre zepsute). Prosi, by każdy z uczniów wyłowił ze skrzynki jeden egzemplarz.

PYTANIA:

 1. Co to jest? Do czego służy? Czy jest kompletne/zdekompletowane/wadliwe?
 2. Wyobraź sobie, że jesteś przedmiotem, który wylosowałeś. 
 3. Jak się czujesz? Jak się nazywasz? Czy jesteś (i w jakim stopniu) użyteczny?
 4. Określ różnice między tobą, a przedmiotem.
 5. Czasem przedmioty można naprawić. Jak jest z ludźmi?
 6. Co i w jaki sposób możemy w sobie naprawić?
 7. Na naprawę czego mamy wpływ, a kiedy nie mamy wpływu?

INNOŚĆ – co znaczy być INNYM?

Uczniowie w dyskusji sięgają do własnej wiedzy i doświadczeń, a następnie szukają przykładów inności w oparciu o bohaterów książki.

Rodzaje inności:

 • zewnętrzna/wizualna
 • wewnętrzna/charakter/osobowość/temperament/umysł
 • obyczajowa/kulturowa/religijna
 • komunikacyjna – alternatywne sposoby komunikacji (język mówiony, pisany, migowy, tablice, obrazki, komputer itp.)

PRACA Z KSIĄŻKĄ

Inność na przykładzie reprezentantów klasy H-5, str. 29-40

 1. Kiedy Melody zauważa, że jest inna?
 2. Jak Melody postrzega kolegów z klasy H-5?

„Żadne z nich nie potrafi być podłe” (str. 290)

 • Jak myślisz: dlaczego? O czym to świadczy?
 • Jak, w obliczu powyższych wniosków, wypadają zdrowe dzieci?

– Melody nie jest inna.Mama kiwa głową. – Wiem, że masz rację, ale… Melody ma jednak dużo trudniej. – Nie, to my mamy trudniej. Musimy dotrzeć do tego, co ona ma w głowie.” (str. 172)

ZADANIE

Odnieś się do słów Pani V. Zgadzasz się z nią? Na czym polega trudność sytuacji dorosłych? Na czym polega trudność sytuacji Melody?

Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska