Lekcja 6 Tożsamość outsidera – piętno czy zbieg okoliczności? Pojęcia warte zapamiętania

KONKURS

Nauczyciel przygotowuje test wyboru ABC, którym rozpoczyna lekcję. Trzykrotnie czyta pytania na głos, uczniowie zaznaczają właściwe wg nich odpowiedzi. Po zakończeniu uczeń oddaje swoją kartkę koledze/koleżance z ławki, który wchodzi w rolę nauczyciela i zielonym długopisem podlicza ilość właściwych odpowiedzi. Nauczyciel omawia z uczniami właściwe odpowiedzi i wyjaśnia wątpliwości co do znaczenia pojęć. Osoba, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, otrzymuje nagrodę. Po omówieniu każdego z pojęć, uczniowie szukają synonimów do każdego z nich (praca z tabletem/Internetem/słownikiem synonimów).

Pojęcia, których dotyczą pytania testowe to:

  • outsider
  • alienacja
  • tożsamość
  • piętno
  • rodzina patchworkowa
  • zbieg okoliczności
  • uzależnienie
Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska