Lekcja 4-5 Bilans zysków i strat, czyli od zrozumienia do akceptacji

ZADANIE - na dzień przed planowaną lekcją / przygotowanie

Nauczyciel prosi uczniów, by na następną lekcję przynieśli do szkoły coś, co ma dla nich szczególną wartość (co jest dla nich ważne, cenne, wyjątkowe).
Jeśli uczeń nie może/nie jest w stanie czegoś takiego przynieść, ma za zadanie przygotować pisemne uzasadnienie.

Po przyniesieniu na zajęcia przedmiotów, uczniowie pokazują swoje cenności kolegom i koleżankom z klasy. Po chwili nauczyciel prosi, by każdy z uczniów obdarował swoim skarbem kolegę/koleżankę z ławki.

Pytania:

 1. Czy łatwo ci pożegnać się z tym, co kochasz, uwielbiasz, lubisz, cenisz?
 2. Oddałeś, nie oddałeś?
 3. Co poczułeś i pomyślałeś tuż po usłyszeniu prośby nauczyciela?
 4. Czy czujesz, że ulubiona rzecz jest bezpieczna w nowych, innych rękach?

STRATA

 • Wyjaśnienie pojęcia „straty” + szukanie synonimów;
 • poczucie straty/braku matki/przyjaciółki;
 • obie siostry, po odejściu ojca i śmierci matki, trafiają do rodziny zastępczej (strata domu/rodziny/poczucia bezpieczeństwa); biologiczny ojciec Ruby też odszedł (jak ojciec jej mamy); podporządkowanie się komuś (jak matka Ruby Nickowi) w obawie, że go straci; poczucie bezwartościowości, zachwiane i zaniżone poczucie własnej wartości: „myślała, że nie jest ważna dla nikogo”;
 • konieczność, przymus przedwczesnej dojrzałości i odpowiedzialności, wejście w dorosłość, na którą nie jest się wcale gotowym.

ZADANIE - Co można stracić?

 • głowę
 • głos
 • cierpliwość
 • nadzieję
 • wiarę
 • cnotę
 • miłość
 • przyjaźń
 • kogoś
 • czas
 • honor
 • mienie
 • kontrolę
 • siłę

ŚMIERĆ

ZADANIE (praca w 3-4 osobowych grupach)

Nauczyciel rozdaje grupom po arkuszu szarego papieru i mazaki, markery, kredki. Uczniowie mają za zadanie opracować odpowiedzi na pytania (naszkicować dosłownie i w przenośni obraz śmierci w głowie i na papierze). Po wykonaniu zadania grupy prezentują stworzone przez siebie portrety śmierci.

ŚMIERĆ

 • Z czym Ci się kojarzy?
 • Jak wygląda?
 • Jaki ma kolor skóry?
 • Jaki ma kolor oczu?
 • Jak jest ubrana?
 • Co czujesz, gdy o niej myślisz?
 • Gdzie mieszka?
 • Jakie są jej atrybuty?
 • Czym jest w znaczeniu metaforycznym? (pustka, brak, zniknięcie...)
 • Narysuj/namaluj śmierć.
 • Podaj synonimy słowa „śmierć”.

Dyskusja w kontekście książki:

 1. Śmierć brata Margalit – co czuje dziewczynka? Smutek, że go nie poznała, że nie ma prawa do żałoby i wspomnień o nim (jak jej rodzice); zazdrość (że był bardziej bystry), złość, poczucie winy, wyrzuty sumienia.
 2. Śmierć chłopca, który zginął podczas rabunku na sklep.
 3. Śmierć w rozumieniu ironicznym (o kimś, kogo nie chce się pamiętać, jak np. Madruga o biologicznym ojcu Ruby: „pokój jego duszy”).
 4. Śmierć społeczna (kara więzienia).

ZADANIE domowe - pisemne

Przypomnij sobie, co cennego w życiu straciłeś/ strata czego/kogo wywołała w tobie najsilniejsze emocje? Co czułeś (nazwij uczucia/emocje)? Odzyskałeś to?

Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska