Lekcja 3 Prawo do prawdy - rozważania na temat praw człowieka

PRAWDA

 1. Czym jest?
 2. Czym jest/może być dla przyjaźni?
 3. Czym skutkuje jej brak/zatajenie/ukrycie?
 4. Co przezywa Ruby, gdy nie umie wyznać Margalit prawdy o swojej mamie?
 5. Co dało Ruby wyznanie prawdy Margalit?
 6. Co czuła? (Ulga, odwaga radość, ryzyko, akceptacja, wyzwolenie, spokój, niepewność, poczuła się trochę mniej „kłamczuchą”).
 7. Jak oceniasz zachowanie Ruby?

PRAWO - dyskusja

 • karne
 • rodzinne
 • do utrzymywania kontaktu z rodzicami
 • do wyrażania swoich poglądów, opinii i emocji
 • do informacji (telewizor, Internet)
 • do życia bez przemocy
 • do złości, do żałoby, do przeżywania straty, do prywatności
 • do adopcji (Madruga poniekąd)
 • do opieki lekarskiej/psychologicznej/terapeutycznej
 • do właściwych warunków i godnego życia
 • do nauki
 • do odpoczynku
 • do równouprawnienia
Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska