Gromadzenie danych osobowych

W celu dokonania zakupów w internetowym sklepie www.bialaplama.pl spółki Linia Sp z .o.o wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Dzięki wypełnionemu formularzowi Klient może dokonywać ponownych zakupów po podaniu wcześniej ustalonego loginu i hasła

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Spółka Linia Sp. z o.o. jako właściciel sklepu www.bialaplama.pl oraz www.wydawnictwolinia.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom.